Angličtina

Angličtina pro děti

Naše programy anglického jazyka pro děti jsou velmi interaktivní, zaměřené na rozvoj mluvení,  získání sebejistoty a rozvoji znalosti jazyka. Zapojujeme všechny smysly našich studentů, udržujeme naše lekce aktivní a učení se tak stává komplexním zážitkem. Jakmile jsou naši studenti připraveni, začínáme s prací s textem a rozvíjíme jazykové znalosti studentů, pracujeme s rozšiřováním slovní zásoby a zvyšování sebedůvěry při používání jazyka, tak aby ji byli schopni  používat v běžných situacích. Připravujeme naše studenty na jejich první zkušenosti s výukou jazyka ve školách, doplňujeme školní programy pro děti, které potřebují více procvičení a vysvětlení a připravujeme děti na dosažení certifikovaných jazykových úrovní. Pracujeme s dětmi jako s jednotlivci, posouváme je ve vlastním tempu a poskytujeme jim zážitek, který je nejen zábavou ale i výzvou. Naše programy jsou k dispozici jako ranní nebo odpolední  anebo večerní kurzy – vyberte si, jak vám to nejlépe vyhovuje.

Angličtina pro dospělé

Naše programy jazykového vzdělávání pro dospělé jsou pečlivě přizpůsobeny individuálním potřebám každého klienta. Každý kurz vede zkušený profesionál, který se seznámí se svým studentem a vytvoří jazykový program zaměřený na praktické mluvnické dovednosti, adaptivní poslech a schopnost psaného projevu. Zajišťujeme, aby veškerá slovní zásoba, gramatika a psaný projev byly plně zasazeny do kontextu, aby studenti věděli, co se učí a hlavně proč. Lektoři také pečlivě sledují pokrok všech studentů, pokud je třeba nějaké učení podrobněji pokrýt nebo se k němu vrátit. Také můžeme připravit studenty na získání uznávaných certifikátů jazykového vzdělávání pro pracovní nebo vzdělávací účely.

Přejít nahoru