OSTROV OBJEVŮ - UNIVERZITA PRO BATOLATA

Motto: „Objevováním světa všemi smysly stimulujeme mozek dítěte a vytváříme v něm nová nervová spojení. Spojení, která jsou velmi důležitá pro jeho další vývoj.“

Ostrov objevů jsme začaly s kamarádkou Gabrielou Hofmanovou připravovat na začátku roku 2009. Impulsem nám byly naše dvě malé 2-leté holčičky, které jsme chtěly dále rozvíjet. Zjistily jsme, že ačkoli je ve světě kladen na rozvoj dětí ve věku 1-3 roky velký důraz, a existuje celá řada studií a kurzů, v České republice jsme nic podobného nenašly.

Cílem našich kurzů je naučit rodiče, jak na základě různorodých multismyslových aktivit stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Zdravý a přirozený vývoj je jako pletení sítě. Čím větší a hustší síť nervových spojů – upleteme, tím více informací do ní zachytíme.

Mozek nejmenších dětí je nesmírně plastický a jeho největší rozvoj probíhá právě ve věku 0-6 let. Dětský mozek se vyvíjí v etapách, které se nazývají „okna příležitostí“. V mozku se v určité fázi otevírá daná oblast, která čeká na konkrétní stimulaci a je jen na nás rodičích, zda tuto příležitost využijeme a budeme stimulovat mozek svého dítěte.

Program je určen pro děti od 15 – 36 měsíců v doprovodu jednoho z rodičů. Výuka kurzů je určena pro prostředí mateřských center. Program probíhá ve skupinkách 6-9 dětí. Jednotlivé lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují a rozvíjí dětský mozek. Děti spolu s rodiči během těchto kurzů prožijí spoustu vzrušujících dobrodružství, při kterých dítě postupně zapojí všechny smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat i řeč. Objevováním světa všemi smysly dochází ke stimulaci mozku dítěte a vytváří se v něm nová nervová spojení. Spojení (synapse), která jsou velmi důležitá pro jeho další vývoj.

V hodině se střídají třídící hry s učením, jsou zde také zařazeny tvůrčí činnosti, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Děti se uvolní u rytmických a pohybových aktivit a v neposlední řadě budou mít příležitost poznat nové chutě, vůně, zvuky a hmatové podněty. Na každé cestě za poznáním je doprovází maňásek Kryštůfek, s kterým navštíví každý týden nový ostrov.

V kurzech Ostrova objevů se snažíme rodiče motivovat a ukázat jim možnosti, jak správně pracovat se svým dítětem a napomáhat jeho přirozenému vývoji. Rodiče by proto během prvních let života dítěte měli mít na paměti, že rozvíjení smyslů je stejně důležité jako vývoj tělesný nebo intelektový.

Nyní projekt Ostrov objevů vstupuje do své další etapy a rozvíjí se jako program pro jesle a školky.


Více informací najdete na www.ostrovobjevu.cz.

Mensa Česká republiky doporučuje kurzy Ostrova objevů


Autor článku:

MUDr.Zuzana Ludvíková, lékařka, zakladatelka projektu Ostrov objevů – univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR ostrov objevů