omluvy / náhrady

Fit For English / Jakykové kurzy pro studenty od 15 - 18 let

Navazující kurzy pro pokročilé studenty, nebo ty, kterým školní angličtina prostě sama do hlavy neleze.

Fit for English v Mortimer English Club Praha 10, to je učení se s radostí a pro život. Aneb praktická angličtina. Lépe porozumíte světu, ve kterém žijete, když hovoříte a rozumíte dobře anglicky. Zkušení lektoři Mortimer kurzů Vás provedou nepopulární anglickou gramatikou tak, že ji snad budete mít i rádi. Díky trpělivému opakování - vše bez stresu a se spoustou praktických cvičení a procvičování.

Úroveň jazykových kurzů pro teenagery je v souladu s Evropským jazykovým rámcem.

Výukový koncept je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní a střední škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení a hry, příběhy a další aktivity, které pro Vás v Rolničce - Mortimer English Club Praha 10 pravidelně aktualizujeme.

Angličtina pro děti

Pojďme využít talentu dětí a naučit je anglicky bez námahy!

Angličtina je jazyk, kterým se domluvíte téměř všude na světě. Je podstatnou součástí našich životů. Angličtina je ,potřebná pro budoucí profesní i osobní život Vašich dětí, stejně tak její dobrá znalost rozvine Vaše dítě jako osobnost. Ne nadarmo se říká - ”Kolik jazyků znáš, tolik krát jsi člověkem.”

A o to jde především! Dle studie, kterou potvrzují i děti všech bilingvijních a více lingvijních rodičů - jazyky, které slyšíme do 2 let věku přijímáme/učíme se stejným způsobem jako svůj rodný jazyk. Do 5 let jako jazyk velmi blízký a celkově do 7 let věku je učení všech jazyků výrazně jednodušší.V pozdějším věku už je celý proces veden "přes překlad" - tj. věci si v hlavě přeložíme do rodného jazyka a pak se učíme. To bývá důvodem krkolomných a často nesmyslných překladů u dospělých. Narozdíl od techniky, kterou se učí děti - přímé ukládání informací tak, jak je slyší.

Mozek DOKÁŽE přijímat více jazyků najednou a přesto, že se ze začátku mohou dětem plést ("kde mám ball ?") kolem 4 let věku je dítě jasně schopno rozlišovat mezi jazyky a používat je cíleně a vědomě. I když se dětem některá slova líbí více v jiném jazyce, než kterým zrovna mluví :)

Vaše dítě bude naší metodikou, výbornými výukovými materiály a vzdělanými ale především nadšenými lektory podporováno v procesu učení se. Jazykové kurzy pro děti v Mortimer English Club - Praha 10 jsou tu pro to, aby vždy soustavně podporovaly a povzbuzovaly Vaše děti na cestě za novými poznatky - nejen z anglického jazyka.

Každé dítě na kurzech je podporujeme, motivujeme a povzbuzujeme tak, aby se cítilo dobře a těšilo se na další lekce a nové informace. Využíváme Montessori metodiku učení a prastaré principy J.A.Komenského - učíme se hrou :)

Včasná výuka angličtiny pro děti v našich programech Vám pomůže vychovat sebevědomou osobnost, která se nebude bát mluvit a vyjadřovat své názory, nejen v českém jazyce.